Slide background
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

فرم پذیرش واحدهای فناور نهایی

فرم پذیرش هسته‌ها نهایی

فرم داوری ایده نهایی

ویرایش نهایی

 


شماره‌های تماس

 

051-47011240

051-47011160

051-47011161

نمابر:

051-47011240