کارشناس امور پژوهشی (فناوری و بازاریابی)

کارشناس امور پژوهشی (کارآفرینی و اطلاع رسانی)
 

• اطلاعات مربوط به کارشناس امور پژوهشی در مرکز رشد واحدهای فناور
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی نژاد، کورش
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1393
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : عمران
• گرایش: عمران
• سال اخذ مدرک : 1379
• کارشناسی ارشد
• رشته : برنامه ریزی شهری
• سال اخذ مدرک : 1393
• دکتری 
• رشته : برنامه ریزی شهری
• سال اخذ مدرک : در حال تحصیل
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی کارشناس عمران از 1381 تا 1383
عنوان شغلی مدیر حوزه عمرانی از 1383 تا 1393
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47234923
• داخلی: 
• مکان اتاق: مرکزرشد
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد