کارشناس امور پژوهشی ((کارآفرینی و اطلاع رسانی) )

کارشناس امور پژوهشی (فناوری و بازاریابی)
 

• اطلاعات مربوط به کارشناس امور پژوهشی در مرکز رشد واحدهای فناور
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای صالحی ، بهروز
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1394
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : زبان وادبیات فارسی
• گرایش: 
• سال اخذ مدرک : 1388
• محل اخذ مدرک: دانشگاه شیروان
• کارشناسی ارشد
• رشته : 
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
• دکتری 
• رشته : 
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : 
• محل اخذ مدرک: 
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی متصدی ارسال و مراسلات از1377 تا 1388
عنوان شغلی مسئول خدمات از 1388 تا 1393
عنوان شغلی کارگزین از 1393 تا 1394
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47234923
• داخلی: 
• مکان اتاق: مرکزرشد
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد