مدیر

مدیر

• اطلاعات مربوط به مدیر در مرکز رشد واحدهای فناور
➢ نام و نام خانوادگی: جناب آقای زمانی، حکیم
➢ تاریخ شروع فعالیت در سمت فعلی: 1393
➢ مدارک تحصیلی
• دیپلم
• رشته: 
• سال اخذ مدرک : 
• کارشناسی
• رشته : مهندسی شیمی
• گرایش: صنایع غذایی
• سال اخذ مدرک : 1379
• محل اخذ مدرک: دانشگاه قوچان
• کارشناسی ارشد
• رشته : مهندسی شیمی
• گرایش : 
• سال اخذ مدرک : 1383
• محل اخذ مدرک: علوم و تحقیقات تهران
• دکتری 
• رشته : مهندسی شیمی
• گرایش :  
• سال اخذ مدرک : درحال تحصیل
• محل اخذ مدرک: دانشگاه نیشابور
➢ 
سوابق شغلی به همراه تاریخ شروع و اتمام فعالیت
عنوان شغلی کارمند اداری از 1370 تا 1373
عنوان شغلی مسئول کارگزینی از 1373 تا 1376
عنوان شغلی رئیس امور اداری از 1376 تا 1379
عنوان شغلی مدیر طرح و برنامه از 1379 تا 1381
عنوان شغلی مدیر پژوهش از 1381 تا 1386
عنوان شغلی مدیر ارتباط با صنعت از 1386 تا 1393
➢ اطلاعات تماس
• تلفن تماس
• مستقیم: 47234922
• داخلی: 
• مکان اتاق: مرکزرشد
• ساعات حضور و ملاقات: شنبه تا چهارشنبه، 7:30 صبح الی 15:30 عصر


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد