واحدهای مستقر در دوره پیش رشد

1- مهندس سپهر نوحی

2- مهندس اعظم حسن زاده

3-مهندس افسانه قربانزاده

4- شرکت پارس آوا شیمی


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط

  • واحدهای خارج شده