چگونگی ایجاد و فرایند تشکیل شرکتهای دانش بنیان


•    هر شرکت دانش‎بنیان به درخواست تعدادی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎آموختگان و  تایید کمیته واحدهای دانشگاهی یا مراکز پژوهشی تاسیس می‎شود
•    با پیشنهاد واحدهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎آموختگان تاسیس می‎شود.
•    حداقل 51% اعضای هیات موسس شرکت‌ها و موسسه‌های دانش بنیان از اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‎آموختگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.
فرایند تشکیل:
ایجاد این شرکت‌ها با همکاری و مشارکت (تا سقف49%) صنایع بزرگ، موسسات مالی،بنگاه‌های معتبر، شهرداری‌های هر منطقه و دانشگاه‌های دیگر در اولیت است.
شرکت دانش‎بنیان می‎بایست جهت بهره‎مندی از قانون“حمایت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنیان“ 1از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنیان و نظارت بر اجرای آن تاییدیه لازم اخذ نماید.
شرکت می‎تواند حداکثر 3 تا 5سال در واحد دانشگاهی یا مرکز رشد استقرار یابد و موظف به پرداخت هزینه‎های فضای فیزیکی، خدمات ارئه‎شده و امکانات آزمایشگاهی بر اساس قرارداد می‎باشد.
شرکت مستقل از تشکیلات واحد دانشگاهی اداره می‎شود.
معامله واحد دانشگاهی با این شرکت‎ها از اولویت برخوردار است.
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات