انواع شرکتهای دانش بنیان

1.    شرکت‎هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.
2.    در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد،‌ شرکت دانش بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت‎‎ها ثبت شود.
3.    شرکت‎هایی که دانشگاه‎ها نیز در آن مالکیت دارند.
4.    درصورتی‎که سهام دانشگاه 50 درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان، شرکتی دولتی است.
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات