مدارک پذیرش

• رزومه‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
• فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری (مؤسسین)
•عکس 4*3 اعضای تیم (2قطعه)
• مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورت‎جلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
• مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه‌ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن‎‏آورانه
• سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن‎‏آورانه
• مراجعه به مرکز و دریافت فرم برنامه کسب وکار وتکمیل آن و تحویل مدارک
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات