شرایط استفاده از خدمات مـرکز رشد

هسته‌هاى پژوهش و فن‎‏آورى پس از گذراندن مراحل پذیرش مى‌توانند به عنوان واحد فن‏‎آور مستقر در مرکز رشد دانشگاه از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند. شرایط استفاده از این خدمات به شرح زیر مى‌باشد:
          • عقد قرارداد استفاده از خدمات مرکز
          • پرداخت بخشى از هزینه‌هاى خدمات
          • ارایه گزارش عملکرد به مرکز بصورت ماهانه
          • ثبت شرکت حداکثر تا (6 ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعالیت‌ها در قالب شرکت خصوصى یا با مشارکت دانشگاه
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات