اولویت‌های حوزه‌های تخـصصی مورد پذیرش

با توجه به مجوز صادره، اولویت با تیمهایی است که در زمینه شیمی،مهندسی شیمی وانرژی ایده ارائه نمایند خواهد بود.

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات