شورای مرکز رشد

1- دکتر مهدی وطن پرست (رییس شورا – رییس واحد)

2- دکتر محمدی ثانی (نایب رییس شورا –معاون پژوهش و فناوی)

3- مصطفی کوهساری  (عضو – کارشناس حقوقی)

4- جمشید فرجامی(عضو – مدیر مالی)

5- مهندس داود تفضلی (عضو – نماینده پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی)

6- مهندس حبیبی کیا(عضو – ریاست اداره صنعت و معدن شهرستان قوچان- نماینده صنایع در قوچان)

7- مهندس حکیم زمانی (دبیر شورا – مدیر مرکز رشد واحدهای فناور)


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط

  • چارت سازمانی