چارت سازمانی

مدیر مرکز رشد:

مهندس حکیم زمانی  دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

tel:0514701240-05147011195- 09155810663    

fax:0514701240

Email:zamani@iauq.ac.ir


      
کارشناسان مرکز:
1-مهندس  کوروش علی نژاد (کارشناس عمران - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری -دانشجوی مقطع دکتری برنامه ریزی شهری)
2-بهروز صالحی کارشناس ارشد ادبیات فارسی
 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط

  • شورای مرکز رشد